Posts

Showing posts from October, 2014

ፓትርያርክ ብፁዕ አባ ማትያስና ተግዳሮቶቻቸው

Image
ስድስተኛውየኢትዮጵያኦርቶዶክስተዋህዶቤተክርስቲያንፓትርያርክብፁዕአቡነማትያስከተሾሙእነሆሁለትዓመትሊሞላቸው አራትወራትገደማይቀራቸዋል::ቅድመናድኅረሹመታቸውንተከትሎየውይይትናየክርክርመድረኮችበኢትዮጵያም