Sunday, 29 December 2013

ጎጂ ባህሎቻችን (ክፍል 2)

«ጎጂ ባህሎቻችን» በሚል ርእስ ተከታታይ ጽሁፎችን እንደማቀርብ ከሳምንታት በፊት በተለቀቀው ክፍል 1 (ጽሁፉን ለማንበብ ይህን ይጫኑ http://tekluabate.blogspot.no/2013/10/blog-post_20.html) ጽሁፌ ላይ ቃል ገብቼ ነበር:: የመጣጥፎች ዓላማም የማይጠቅሙንን ባህሎች በሚገባ እንድንመረምርና ገንቢና ጠቃሚ ባሃሎቻችንን እንድንገነባ የሚያስችል የውይይት መድረክ መፍጠር ነው::

ይናገራል ፎቶ: ኢትዮጵያ ትናንት ዛሬና ነገ

በዘመነ ኢሕአዴግ / ወያኔ ኢትዮጵያውያን ብዙ ተግዳሮቶችን ሲጋፈጡ ኖረዋል :: ባለፈው 2010 ዓ / ም ጽዋው ሞልቶ ግፍና መከራ የሚያበቃበት ምዕራፍ በሕዝብ ትግል ተከፍቷል :: ዶ / ር ዐቢይ አህመድ ጠቅላይ ...